post header1

SHËRBIME TË SPECIALIZUARA

“Të gjitha objektet në univers janë unike. Dy gjëra që ndodhin rastësisht nuk ndodhin kurrë në të njëjtën mënyrë. Asnjëhere dy gjëra nuk janë ndërtuar ose prodhuar në të njëjtën mënyrë. Nuk ka dy gjëra të veshura saktësisht në të njëjtën mënyrë. Nuk ka dy gjëra që prishen në të njëjtën mënyrë.”

Joe Nickell

Analiza në laboratorë shkencorë

photo 1
photo 2
photo 3

WIPROTECTION koordinon

EGZAMINIME LABORATORIKE KRIMINALISTIKE

Koordinojme kryerjen e të gjitha llojeve të egzaminimeve brenda dhe jashtë vendit.

RIKTHIM TË TË DHËNAVE KOMPJUTERIKE

Kur informacioni kompjuterik, telefonik është dëmtuar, fshirë me ose pa dashje, rikthimi është mundësi reale.

SHËRBIME INVESTIGIMI PROFESIONALE

Me agjensi profesionale, rrjeti I të cilave ka kapacitete njerëzore dhe shkencore për çdo sfidë.