post header1

Konsulenca profesionale për vetëmbrojtjen dhe sigurinë

Kushdo që mund të na japë disa udhëzime kundër dhunës në mënyrën më të sigurt dhe më efektive, po i bën një shërbim njerëzimit.

Ann Wright

Raste të kërcënimit të sigurisë dhe disa masa mbrojtëse

RREZIKU I NJË SULMI FIZIK

Sistemet e vetëmbrojtjes më të spikatura që Wiprotection mundëson janë:

- Mbrojtje me baze lakrimogjene, që te agresori krijon lotim, kollitje dhe hutim për të paktën 30`.

- Stun Gun me goditje elektrike që krijon te agresori “mpirje dhe hutim” të mjaftueshme për të “çaktivizuar sulmin”.

EKSPLOZIVËT NË AUTOMJETE

Në raste kriminale të vendosjes së eksplozivëve bashkangjitur në automjet, Wiprotection akseson sisteme mbrojtjeje me sensore të instaluara brenda automjetit që japin njoftim alarmi në kohë reale

- Nëpërmjet telefonit me njoftim zanor;

- Me sms të pandërprerë deri sa të ketë reagim nga perdoruesi i automjetit.

DËMTIMI APO VJEDHJA E AUTOMJETIT

WIPRORECTION sugjeron për të kontrolluar automjetin, sisteme kamerash që vendosen para, mbrapa dhe nga dy anët eautomjetit, të paisura me sensorë aktivizimi në momentin që diçka apo dikush afrohet te automjeti.

- Sigurohet mbulim i plotë 360 gradë.

- Qartësi apsolute kontrolli ditën dhe natën.

kërcënimet mund të prevenohen

photo 1
photo 2
photo 33