Teknologjia

post imagepost imagepost image post image post image

Ofrimi dhe ekspozimi i detajshëm bëhet konform kritereve ligjore strikte

Produkte dhe sisteme të sugjeruara për:

PROKURORINË

MINISTRINË E BRENDSHME

SHËRBIMIN INFORMATIV

DREJTORINË E BURGJEVE

Institucione të tjera ligjzbatuese të lejuara në ligj për përdorimin e këtyre produkteve