post header1

Konsulenca profesionale për mbrojtjen dhe sigurinë

Jemi të përkushtuar t'ju ofrojmë një përvojë të vlefshme duke punuar së bashku për të bërë atë që është e drejtë për ju. Kemi vizionin, vullnetin, kontaktet që sigurojnë cilësinë në standartet më të mira të shërbimit. Ne ofrojmë alternativa dhe Ju mund të zgjidhni atë çfarë më së shumti Ju përshtatet për qetësi për veten dhe familjen tuaj.

WIPROTECTION mundëson

Nevoja për konsulencë

Nëse keni dilema për vlerësimin e sigurisë dhe përmirësimin e asaj egzistuese, mund të jeni të sigurt se njohuritë dhe ekspertiza jonë së bashku me integritetin dhe diskrecionin tonë do të provojnë një formulë të suksesshme. Zgjidhni shqetësimin duke na besuar!

Menaxhimi/hetimi i rrezikut

Ne i trajtojmë çështjet e ndjeshme me koefidencialitet dhe sigurojmë këshilla të menjëhershme të ndjekura nga hetime të thelluara. Të përkushtuar për të ofruar udhëzime në standardet më të larta të efektshmërisë. Inspektim, Vlerësim, Këshillim, Trajnim, Asistencë.

Parimiet e konsulencës sonë

WIPRORECTION, aktivitet totalisht i pavarur. Përfaqësojmë vetëm interesat e klientit; Sigurojmë këshilla dhe mbështetje objektive dhe faktike; Veprojmë me konfidencialitet të plotë; Sigurojmë vlerësime të pavarura dhe të paanshme.

individ, familje, biznes

photo 1
photo 2
photo 3